Books, My Review, Review, Ulasan Buku

Semangat Gerakan Perempuan adalah Semangat Islam, Ulasan Buku Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam

Sepanjang saya dibesarkan dalam lingkungan dan keluarga Islam, orang-orang di sekitar saya hanya menafsirkan Islam secara tekstual tanpa melihat sejarah diturunkan Al Qur’an. Di masa